Bê tông nhẹ kết cấu cường độ cao Thiên Giang – TGC®

Bê tông nhẹ kết cấu cường độ cao Thiên Giang – TGC®

Được sử dụng trong khi thi công Nhà văn hóa tỉnh Quảng Trị

Close Bitnami banner
Bitnami