Tiếng Việt English
Ảnh Công Trình
Công trình Hà Nội Club

Một số thông tin thêm:
- Công son: 4m
- Khẩu độ: 17m
- Diện tích sàn: 252m2 - Chiều dày sàn: 80
- Chiều cao dầm: 250
- Tiết diện cột: 250
- Thời gian thi công: 20 ngày

Tin cũ


Công ty Cổ phần Sản xuất Bê tông nhẹ và Xây dựng Thiên Giang
Tân Nhuệ - Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (+84)-4.3.7522499 | Fax: (+84)-4.3.7522499
Email: contact@tgg.vn
Copyright@2008 by Thien Giang. All Rights Reserved. Powered by YapiSoft